RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Towarzystwo Przyjaciół Słońska

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 12:09:57
Pomysł utworzenia TPS pojawił się w maju 2001, kiedy w Słońsku powstała pierwsza Wystawa Pamiątek Regionalnych. Jej organizatorzy wystąpili z inicjatywą założenia Towarzystwa Przyjaciół Słońska, z nadzieją, że stowarzyszeniu łatwiej będzie zorganizować w przyszłości prawdziwe muzeum. Wkrótce okazało się, że celów działania Towarzystwa jest znacznie więcej. Na pierwszym zebraniu członków - założycieli Towarzystwa w dniu 07.06.2001 r. uchwalony został statut, m.in. określający cele działania TPS. Do Celów towarzystwa m. in. należy: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i okolic, przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej, integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w Towarzystwie wyżej wymienionych wartości.

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 12:03:08
Tradycje winiarskie, pszczelarskie i miodosytnicze na Ziemi Lubuskiej sięgają czasów średniowiecza. Kultywowane mniej lub bardziej intensywnie poprzez kolejne stulecia, dziś stają się ważnym elementem promocji turystycznej regionu. Dla mieszkańców i przyjezdnych najbardziej widoczne jest to podczas licznych odbywających się w ciągu roku lokalnych świąt wina i miodu, kiedy to można skosztować różnorodnych winnych i pszczelich specjałów oraz zapoznać się z dawnymi i współczesnymi metodami produkcji tych wyrobów.

Lokalna Grupa Działania "Fundacja Bory Dolnośląskie"

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 11:08:24
Lokalna Grupa Działania „Fundacja Bory Dolnośląskie” jest członkiem wspierającym Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „Lotur”. Jej horyzont działań jest bardzo szeroko określony.Fundacja zajmuje się pozyskiwaniem środków na wspieranie drobnych lokalnych inicjatyw społecznych lecz także ma wzbudzać zainteresowanie własnym obszarem, wzmacniać lokalną tożsamość, wpływać na większą aktywizacje mieszkańców, organizacji i innych podmiotów. Horyzont działania obejmuje także wzrost konkurencyjności gospodarczej terenów wiejskich, wzrost przedsiębiorczości i rynku pracy a co za tym idzie zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Uługi Turystyczne Beata Pawlikowska

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 10:51:08
Firma Pani Beaty Pawlikowskiej od wielu lat zajmuje się organizowaniem wycieczek, zielonych szkół, wypoczynku zimowego i letniego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i marzeniom turystów Beata Pawlikowska systematycznie poszerza ofertę turystyczną oraz organizuje wiele imprez na zamówienie (okolicznościowe, integracyjne, szkolenia, konferencje oraz zwiedzanie miasta Żagania). Firma współprace również z innymi Tour Operatorami, aby zapewnić turystom szeroką gamę produktów turystycznych. Beata Pawlikowska zatrudnia wyłącznie profesjonalnych pilotów i przewodników oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz Korzysta usług solidnych i pewnych przewoźników.

Fundacja Rozwoju Kultury "Kombinat Kultury"

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 10:38:50
Fundacja Rozwój Kultury „KOMBINAT KULTURY” mieści się w Zielonej Górze przy ulicy harcerskiej 11 lok. 7. Fundacja posiada szeroko zakrojone horyzonty działań. Priorytetem dla fundacji jest zadbanie o prawidłowy rozwój Nauki – szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania lecz także w obrębie jej zainteresowań leży ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Andrzej Bocheński

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 10:20:31
Andrzej Bocheński jest zielonogórskim politykiem, samorządowcem. W latach 1999-2006 sprawował funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego, a także był radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Od 1996 do 1998 r. i ponownie od 2006 r. pełni funkcję radnego Rady Miasta Zielona Góra. Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej a także współpracuje z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „Lotur” na rzecz rozwoju i promocji turystyki w Województwie Lubuskim.

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 10:11:45
Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront Oder-Warthe Bogen) to potężny system poniemieckich fortyfikacji, powstały w latach 30. XX w. na pograniczu niemiecko – polskim. Położony jest w łuku Odry i Warty oraz rozciąga na odcinku ok. 100 km. Najważniejszym elementem fortyfikacji jest system podziemnych tuneli wybudowanych w okolicach Międzyrzecza, o łącznej długości przekraczającej 30 km. Podziemia stanowią element Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, przy którym zorganizowana jest całoroczna trasa turystyczna. Podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU) są bezcennym zabytkiem sztuki fortyfikacyjnej XX w. w Polsce i jednym z najciekawszych w Europie, stanowią najatrakcyjniejszy obiekt krajoznawczy Ziemi Międzyrzeckiej. Wielkie zainteresowanie budzi historia budowy, architektura jego obiektów obronnych oraz stan dzisiejszy i przyszłość tej fortyfikacji. Należy również pamiętać, iż (MRU) jest jednym z największych rezerwatów nietoperzy w europie.

Zakład Kartograficzny Sygnatura

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-29 10:07:46
Zakład Kartograficzny „Sygnatura” mieści się w Zielonej Górze przy ulicy Dolina Zielona Góra 28. Zakład zajmuje się wydawaniem map i planów a w szczególności są to mapy miast i plany turystyczne wraz z ofertą. Zakład Kartograficzny „Sygnatura” którego właścicielem jest Pan Witold Czajka współpracuje i jest członkiem Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” tym samym wspiera wydawanie informatorów, przewodników i szczegółowych planów szlaków czy różnego rodzaju tras turystycznych.