RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Urząd Miejski w Dobiegniewie

Autor: Administrator, dodano: 2017-07-10 15:39:58
Dobiegniew jest największym lubuskim miastem wysuniętym na północ. Położone jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim nad jeziorem Wielgie. Otrzymał prawa miejskie jeszcze w 1298 roku co zalicza go do grona najstarszych lubuskich miast.Powierzchnia tego niewielkiego miasteczka wynosi 5,69 km2, liczba ludności to nieco ponad 3100 osób. Obecnym burmistrzem Dobiegniewa jest Pan Leszek Waloch. Dobiegniew jest również członkiem Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jego walory są wciąż niedoceniane. Dobiegniew posiada wspaniały krajobraz, malownicze uliczki i interesujące zabytki. W mieście istnieje drobny przemysł głównie drzewny bazujący na surowcu pozyskiwanym z okolicznych lasów. Istnieje kilka hoteli, restauracje, bary, wiele punktów usługowo-handlowych, markety Gezet i Polo, posterunek policji, poczta, schronisko młodzieżowe, oddziały i filie banków.

Powiat Krośnieński

Autor: Administrator, dodano: 2017-07-10 15:39:57
Powiat Krośnieński znajduje się na południowym zachodzie Województwa Lubuskiego. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Wzniesienia Gubińskie, Dolina Środkowej Odry, Dolina Dolnego Bobru, Wysoczyzna Czerwieńska i Równina Torzymska z Puszczą Rzepińską. Przez obszar powiatu przepływają rzeki: Odra, Bóbr oraz Lubsza, natomiast zachodnią granicę powiatu stanowi Nysa Łużycka. U ujścia Nysy Łużyckiej do Odry znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy, a we wschodniej części gm. Bytnica Gryżyński Park Krajobrazowy. Powiat graniczy z niemieckim krajem związkowym Brandenburgia. Powiat krośnieński utworzono 28 lipca 1945 na Ziemiach Odzyskanych w granicach dawnego powiatu Crossen. Są to tereny niezwykle bogate turystycznie. Powstało szereg tras pieszych wytyczonych przez PTTK, tras rowerowych, nordic walking oraz szlaków kajakowych. Powiat krośnieński również jest członkiem Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR". Na jego czele stoi Pan Robert Pawłowski.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Autor: Administrator, dodano: 2017-07-10 15:39:55
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego mieści się w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7. Jest wojewódzką jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Urząd jest swojego rodzaju aparatem pomocniczym w zarządu województwa celem umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań. Urząd funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o „samorządzie województwa”. Kierownikiem urzędu jest Marszałek Województwa którym obecnie jest Pani Elżbieta Polak. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest członkiem Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Lotur”. Członkowstwo ma na celu wspólne promowanie regionu lubuskiego w Polsce i zagranicą. Angażuje się w wiele inicjatyw których zadaniem jest wzbogacanie wizerunku województwa a także wspieranie projektów dotyczących jego rozwoju.

Stowarzyszenie "Geopark Łuk Mużakowa"

Autor: Administrator, dodano: 2017-07-10 15:28:36
Stowarzyszenie "Geopark Łuk Mużakowa" zajmuje się: Promowanie Geoparku Łuk Mużakowa jako produktu turystycznego o znaczeniu ponadgranicznym, inicjowanie i wspomaganiem zamierzeń w celu opracowania planu zagospodarowania turystycznego Geoparku oraz gromadzeniem dokumentacji z historii i wydarzeń aktualnych obszaru Łuku Mużakowa. Stowarzyszenie prowadzi również sezonową informacje turystyczną w mużakowskim parku.

P.P.H.U Hen-Mar, Henryk i Marek Janków

Autor: Administrator, dodano: 2017-07-10 15:13:13
"PPHU Hen Mar Marek Janków" to nowoczesne przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach hotelarskich. Usługi przedsiębiorstwa sprostają wymogom także mających duże wymagania klientów z uwagi na najlepsze standardy serwisu, dobrą lokalizację hotelu, a na dodatek mających praktykę pracowników i rozsądne warunki finansowe kooperacji. Kontrahenci mogą też spodziewać się dobrej propozycji w obszarze gastronomii. Będąc w Lubuskim koniecznie trzeba zajrzeć do przepięknego obiektu w miejscowości Iłowa " Rezydencja Janków"

Jadwiga Błoch

Autor: Administrator, dodano: 2017-07-10 10:26:27
Z wykształcenia mgr matematyki . Absolwentka podyplomowego studium Matematyka z Informatyką Podyplomowe Studium Konsultingu - SGH - Warszawa oraz wiele kursów i szkoleń, m.in.: kursu z zakresu programowania i zarządzania projektami UE, kursu „Marketing turystyczny w kraju i za granicą” - uzyskanie tytułu administrator regionalny, szkolenia „Prawne aspekty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, kursu „Turystyka w programach Unii Europejskiej. Zasady programowania, przygotowywania projektów i aplikowania o środki Unii Europejskiej”. Współautorka założeń do Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki 2006-2013. Od początku funkcjonuje w Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako jej wiceprzewodnicząca, a od sierpnia 2008 jako jej prezes, w której jest inicjatorem tworzenia i kreowania nowych produktów turystycznych na terenie regionu lubuskiego. Współpracuje jako konsultant i ekspert branży turystycznej m.in. F5 Konsulting i DGA Doradztwo Gospodarcze, dla których przeprowadziła wiele szkoleń. Jako znany szkoleniowiec branżowy podnosi poziom usług w polskiej turystyce. Pomysłodawca i autor wielu wydawnictw turystycznych regionu lubuskiego. Autorka publikacji branżowych w piśmie samorządowym „Region”, w kwartalniku „Kochaj Lubuskie” (www.kochajlubuskie.pl), którego jest redaktorem naczelnym (wyróżnienie w Konkursie im. M. Orłowicza w kategorii materiały prasowe w 2009 r.). Aktywna propagatorka, inicjatorka i koordynatorka rozwoju turystyki w województwie lubuskim. W latach 2007-2008 koordynator projektu „Turystyka - wspólna sprawa” w województwie lubuskim, koordynator projektu w ramach EFS „Zawód informator turystyczny”, koordynator projektu w ramach EFS „ Zawód Pamiątkarz” Jej działalność w zakresie pracy na rzecz rozwoju turystyki została wielokrotnie doceniana. W 2004 roku została wyróżniona przez ministra Sportu i Turystyki „Odznaką honorową za zasługi dla Turystyki”, w 2005 r. , podczas Targów ITB w Berlinie otrzymała „Bursztynowe Okienko” za promocję Polski w Niemczech, w 2006 r. odznaczona przez Marszałka Lubuskiego medalem za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju turystyki.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Autor: Administrator, dodano: 2015-12-10 10:54:24
Muzeum Twierdzy Kostrzyn stanowi specyficzny zespół muzealny. Obejmuje on jedyny w swoim rodzaju powierzchniowy pomnik - zniszczoną w 1945 r. i nieodbudowaną kostrzyńską Starówkę wraz z obiektami XVI-wiecznej twierdzy bastionowej. Od roku 2014 w Bastionie Filip prezentowana jest stała multimedialna ekspozycja muzealna. Prezentuje ona wybrane aspekty dziejów miasta i garnizonu od początku istnienia twierdzy oraz zmagań wojennych toczących się w okolicy na przestrzeni wieków.

Ewa Olejniczak Agencja Princess

Autor: Administrator, dodano: 2015-07-10 14:28:50
Jesteśmy agencją modelek i modeli oraz agencją reklamy i promocji. Nasz zespół wraz z licznymi profesjonalnymi podmiotami oferuje szereg usług związanych z reklamą, modelingiem , promocją i eventami. Stale poszukujemy nowych i oryginalnych twarzy. Prowadzimy scouting do renomowanych agencji na świecie.

Fundacja Inicjatyw Społecznych "Dla Przyszłości"

Autor: Administrator, dodano: 2013-05-22 09:09:11
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Dla Przyszłości" powstała w 2008 r. Łączy twarde zasady biznesowe z wrażliwością społeczną dzięki wykorzystywaniu zasad ekonomii społecznej. Ważnym aspektem działań członków organizacji jest pobudzanie inicjatyw społecznych w tym przedsiębiorczych. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działania edukacyjne, poradnictwo, informację, promocję, rzecznictwo, wspieranie finansowe i techniczne oraz działania animujące aktywność społeczną. Zespół kieruje się profesjonalizmem przejrzystością oraz zasadą "empowerment". Główne zasady przyświecające Fundacji Inicjatyw Społecznych to: upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, działanie wspierające rozwój społeczności lokalnej, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i podmiotów działających na rzecz dobra publicznego.

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”

Autor: Administrator, dodano: 2013-05-21 14:49:52
Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w lutym 2010 r. Siedzibą Centrum jest Zamek Piastowski, mieszczący się przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim.Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Krosno Odrzańskie. Centrum Kultury może również działać na terenie województwa lubuskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. Głównym celem CAK „Zamek” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.