RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Zapytanie ofertowe-tablice informacyjne Nordic Walking

Autor: Administrator, dodano: 2012-09-14 11:15:26
O G Ł O S Z E N I E o zapytaniu ofertowym I. Zamawiający II. Tryb i przedmiot zamówienia Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest według procedury zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 12 sztuk tablic informacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: nr 1 ( formularz cenowo -techniczny) oraz nr 2 (projekt umowy) do niniejszego ogłoszenia. III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Całość przedmiotu zamówienia powinna zostać wykonana do 20.11.2012r.

Zapytanie ofertowe-tablice informacyjne

Autor: Administrator, dodano: 2011-09-17 09:55:29
O G Ł O S Z E N I E o zapytaniu ofertowym I. Zamawiający II. Tryb i przedmiot zamówienia Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest według procedury zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 8 sztuk tablic informacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: nr 1 ( formularz cenowo -techniczny) oraz nr 2 (projekt umowy) do niniejszego ogłoszenia. III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Całość przedmiotu zamówienia powinna zostać wykonana do 14.10.2011r.

Zaproszenie do składania ofert na druk informatora

Autor: Administrator, dodano: 2009-09-03 11:09:59
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zaprasza Państwa do składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk według dostarczonego przez Zamawiającego projektu informatora.

Zaproszenie do składania ofert na projekt Lubuskiego informatora turystycznego

Autor: Administrator, dodano: 2009-06-17 09:23:48
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i opracowanie projektu informatora turystycznego pn. „Lubuskie informator turystyczny”.